Frysetørrede matvarer

Vi lever i en utrygg verden og tid. Supermaktenes kamp om kraftressurser foregår langt borte fra våre egne hjem, og vi kan fremdeles håpe at den ender fredelig. Likevel bør man huske at muligheten for elektrisitets- og gasstap samt til og med matmangel finnes også i Norge. Derfor er det lurt å lage matreserver. Men varig matlagring har alltid vært litt problematisk fordi maten ganske enkelt har lett å bli ødelagt. Men nå er det slutt med den slags problemer.
Hva er frysetørring?
Frysetørring er en tørkeprossess som fjerner nesten all vann fra matvarer, dvs. 98% av vanninnholdet i gjennomsnitt. Man skal ikke forveksle denne prossessen med vanlig dehydrering. Hovedforskjellen mellom dehydrert og frysetørret mat ligger i selve tørkeprossessen. Selv om frysetørringsprossesen er mye mer komplisert, kan vi prøve å beskrive den som to-trinnsprosses. Først blir maten innfrosset, og etterpå flytter den til et vakuumkammer der maten tørkes. Ved dehydreringen plasseres også maten i et tørkekammer der vannet fjernes ved hjelp av luft. Begge teknikkene er meget effektive og deres bruk kommer an på type mat som skal tørkes. Noen matvarer er bedre egnet til frysetørring enn til dehydrering, og omvendt. Det er f. eks. bedre å frysetørre grønnsaker, mens dehydrering passer bedre til lagring av nudler.
Fordelene ved frysetørring
Mategenskaper – Maten beholder sin opprinnelige smak, ingredienser og næringsegenskaper, samt også farge, størrelse og form. Maten er på alle måter den samme som den var før frysetørringsprossessen, men uten alt vannet.
Størrelse – Ettersom prossessen reduserer størrelsen på matvarer, krever de mindre lagringsplass. Derfor kan maten frysetørres allerede i produksjonsfasen og pakkes i spesielle og vanligvis mye mindre beholdere enn dem vi er vant til.
Vekt – Fjerning av nesten alt vannet gjør maten mye lettere. Slik får du en svært bærbar produkt som du kan bare putte i ryggsekken når du skal på fjelltur og glemme at den er der.
Oppbevaringstid – Frysetørret mat får mye lengre oppbevaringstid. Den reduserer ødeleggingsfare betydelig. Derfor er frysetørring spesielt velegnet til lagring av nødreserver.
En annen stor fordel gjelder matlaging. Vann er den eneste ingrediensen som skal tilsettes slik at den frysetørrede maten får tilbake sin opprinnelige form.
Men det er viktig at maten frysetørres på best mulig måte, og det er svært viktig å søke en pålitelig produsent og leverandør av frysetørrede matvarer. Noen selskap engasjerer verdens berømte chefer som lager spesielle oppskrifter med tanke på frysetørringsprossessen. Alt i alt har frysetørret mat mange fordeler for vanlige folk som du og jeg, og ikke minst smaker den like godt som den ferske!
Den beste frysetørrede maten kan du bestille på denne siden: http://freezedriedemergencyfoods.com . Sammen med mange deilige og sunne retter som blir fraktet til Norge, er det også mulig å bestille verdens fineste Elite Green Coffee og mange andre interessante matvarer.